Vestre Svanholmen 4 

Spesifikasjoner:

Prosjektnavn Vestre Svanholmen 4
Anleggsadresse Forus
Oppdragsgiver Seabroker
Ferdig Sommeren 2009
Hva prosjektet består av
Ett kontorbygg med næringslokaler. Bygget er på ca. 19 000 m2 fordelt på 5 etasjer + kjeller. Kjeller består av parkering samt div. andre fasiliteter inklusiv teknisk rom. prosjektet består også i opparbeidelse av ca 14,5 mål tomt.
Prosjektverdi kr. 8 250 000,-

org_vestresvanholmen4_2.jpg