VA-anlegg Kjellsbergkroken

Spesifikasjoner

Prosjektnavn VA-anlegg Kjellsbergkroken
Anleggsadresse Kjellsbergkroken, Sola kommune
Oppdragsgiver Sola Kommune kommunalteknisk
Ferdig Sommeren 2012
Hva prosjektet består av Legge VA-ledninger i ett etablert boligområdet. VA-traseen er ca 70 meter lang og skal ligge i offentlig vei. Det skal legges ut stikk til 2 boliger, der stikkledningsarbeidet skal avsluttes 3 meter fra offentlig vei. Opprydding og asfaltering.
Prosjektverdi ca. 800 000,-

org_kjellsbergkroken_032.jpgorg_kjellsbergkroken_042.jpgorg_kjellsbergkroken_049.jpgorg_kjellsbergkroken_0272.jpg