Uno-X Egersund

Spesifikasjoner

Prosjektnavn Uno-X Egersund
Anleggsadresse Gamle Sokndalsveien 53
Oppdragsgiver Norsk Energiteknikk ASSkaarlia Amfi AS
Ferdig Sommeren 2012
Hva prosjektet består av Etablering av en ny Uno-X stasjon. Nedgraving av nye tanker og oljeutskiller. Spunting. Kabelgrøft. Oppussing grøntareal, klargjøring og setting av kantstein og asfaltering.
Prosjektverdi 1 000 000,-

org_unox_eg_04.jpgorg_unox_eg_43.jpg