Storholen GA13

Spesifikasjoner:

Prosjektnavn Lek og grønt, kommunaltekn. arbeider Storholen GA 13
Anleggsadresse Ganddal
Oppdragsgiver Litlaberget Utbygging/Sandnes Kommune
Ferdig Vinteren 2012
Hva prosjektet består av Arbeidet omfatter bygging av hovedanlegget for ca 130 boenheter. Det skal bygges 310 meter vei med tilknytning til Leiteveien og 350 meter med gang og skkelsveier. Det skal opparbeides komplette vann og avløpsanlegg inkludert to fordrøningsbasseng samt lekeplasser og grøntanlegg. Tilkoblinger til eksiterende ann og avløpsanlegg vil være i leievegen og i g/s vei langs RV 44. Riving av bolighus og driftsbygninger.
Prosjektverdi ca. 16 000 000,-

org_storholen_03.jpgorg_storholen_28.jpgorg_storholen_31.jpgorg_storholen_67.jpg