Sørmarka kunstgressbane

Spesifikasjoner

Prosjektnavn Sørmarka kunstgressbane
Anleggsadresse Sørmarka Stavanger
Oppdragsgiver Stavanger Kommune
Ferdig Høsten 2011
Hva prosjektet består av Opparbeidelse av ny kunstgressbane ved Sørmarka Arene i Stavanger Kommune. Utgraving og omdisponering av ca 8000 m3 av eksisterende masse. Legging av drenering /VA ledninger. Oppbygging av fundament for kunstgressbanen og støping av fundamenter for lysmaster. Klargjøring for legging av kunstgressdekke.
Prosjektverdi ca. 7 000 000,-

org_sormarka_kunstgress_50.jpgorg_sormarka_kunstgress_333.jpg