Skaarlia B13

Spesifikasjoner

Prosjektnavn Skaarlia B13
Anleggsadresse Skårlia, Sandnes Kommune
Oppdragsgiver Skaarlia Amfi AS
Ferdig Sommeren 2013
Hva prosjektet består av Det skal opparbeides VVA-anlegg, lek, grønt og støyskjerm for boligfeltet som inneholder 41 eneboliger, bestående av 8 eneboliger, 9 rekkehus og 24 leiligheter. Opparbeidelse av kvartalsvis lekeplass.
Prosjektverdi ca. 15 100 000,-

org_skaarlia_089.jpgorg_skaarlia_114.jpg