Privathage/gårdsrom

Spesifikasjoner

Prosjektnavn Privathage Ræge
Anleggsadresse Sola Kommune
Oppdragsgiver Privatperson
Ferdig Sommeren 2012
Hva prosjektet består av

Grave vekk vegetasjon, lage fundament for støttemur, satt opp mur, plantet, lagt ut duk og singlet bed.

Planert gårdsrom og lagt ut singel.  

Prosjektverdi ca. 130 000,-

org_gaardsrom_040.jpgorg_gaardsrom_045.jpgorg_gaardsrom_047.jpg