HMS og Kvalitet

Vi i Georg Stangeland AS er stolte over våre ansatte, vår flotte maskinpark og over arbeidet som vi utfører.  

Georg Stangeland AS vil systematisk arbeide for et bedre arbeidsmiljø, bedre vern av det ytre miljø, mot forurensing, bedre behandling av avfall, bedre vern mot helse- og miljøskader fra produkter, samt forhindre ulykker/uhell.

Målsettingen er:  

  • Sikre de ansatte mot ulykker/uhell
  • Sikre bedriften og prosjektets utvikling
  • Bedre kvaliteten på varer og tjenester
  • Etterlevelse av myndighetenes krav (lover og regler)      

KS/HMS-systemet inneholder retningslinjer for å nå et felles mål:

Å gjøre oppdragsgiver fornøyd med vår innsats. Gjøre godt arbeid til riktig tid. Forholde oss til de forutsetninger og avtaler som er gjort.

KS/HMS-systemet har også som formål å heve bedriftens faglige kompetanse og økonomiske og ideelle interesser.