Gang og sykkelveg Bryne

Spesifikasjoner:

Prosjektnavn RV. 44 Nedremarka Ree, Gang og sykkelveg.
Anleggsadresse Ree
Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Vest
Ferdig Høsten 2008
Hva prosjektet består av: Arbeidet omfatter bygging av ny gang og sykkelveg langs Rv 44 i Time kommune på Bryne. Lengden på sykkelstien er totalt 600 lm. Det skal også foretas støyskjerming for en eiendom, samt drens og overvannsarbeid på hele strekningen. Rekkverket langs Rv44 skal oppgraderes iht. ny standard.
Prosjektverdi kr. 3 875 000,-

org_gangsykkelvegbryne02.jpgorg_gangsykkelvegbryne02.jpgorg_gangsykkelvegbryne02.jpg