Ganddal Idrettsanlegg

Spesifikasjoner:

Prosjektnavn Utvidelse av Ganddal Idrettsanlegg
Anleggsadresse Ganddal
Oppdragsgiver Sandnes Kommune
Ferdig Sommeren 2010
Hva prosjektet består av Utvidelse av idrettsanlegg med fundament til ny kunstgressbane, p-plass, forbedring av avkjørsel fra RV505, gang- og sykkelvei langs riksveien og utvidelse av kulvert under veien, va-anlegg, nye gangveier i anlegget, grøntanlegg, grøfter og fundament til idretts- og veibelysning.
Prosjektverdi ca. 16 000 000,-

org_ganddal_idrettsanlegg_2.jpgorg_ganddal_idrettsanlegg_3.jpg