Folkvordveien 6 tomter

Spesifikasjoner:

Prosjektnavn 6 tomter v/ Folkvordveien
Anleggsadresse Folkvordveien, Sandnes
Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap KF
Ferdig Høst 2009
Hva prosjektet 
består av
Bygge VVA - anlegg til 6 tomter. Opparbeidelse av lekeplass og utbedring av ca 130 m av folkvordveien.
Prosjektverdi kr. 1 700 000,-

org_folkvordveien_6_tomter_2.jpg org_folkvordveien_6_tomter_3.jpg