Fjerning forurenset masse Esso Hinna

Spesifikasjoner:

Prosjektnavn Fjerning forurenset masse Esso Hinna
Anleggsadresse Hinna, Stavanger Kommune
Oppdagsgiver Holta & Håland AS
Ferdig Høsten 2009
Hva prosjektet består av Riving av eksisterende byggninger og fjerning av gamle tanker. Ca. 2.600 tonn forurenset masse er fjernet. Dette ble transportert med lastebil til Kristiansand for levering på godkjent deponeringsanlegg. Området er fylt opp og er ferdig gruset.
Prosjektverdi kr. 2 500 000,-

org_fjerning_forurenset_masse_esso_hinna_23.jpg org_fjerning_forurenset_masse_esso_hinna_33.jpg