Referanser

2012  |  2011  |  20102009  |  2008

2012

Privathage gårdsrom 2012  Privat hage/Gårdsrom VA anlegg Kjellsbergkroken  VA anlegg Kjellsbergkroken
Uno-x Egersund  Uno-X Egersund Gravearbeid Skårlia  Skårlia B13

2011

Uno-x Lura Uno-X Lura Utgraving og omdisponering av Sørmarka kunstgressbane Sørmarka kunstgressbane
Opparbeidelse av vann, overvann og spillavnn til veier og boliger, ålgård Nord ÅlgårdNord  

2010

Arbeidet omfatter bygging av hovedanlegget for ca 130 boenheter, Storholden GA13 Storholen GA13 Utvidelse av idrettsanlegg, Gandal Ganddal Idrettsanlegg
Bygging av flerbruksbane for internasjonale ball idretter ved Lassa Idrettspark Lassa Idrettsanlegg Grunn og terrengarbeider,Stavanger krematorium Stavanger Krematorium

2009

Ett kontorbygg med næringslokaler, Vestre Svanholmen 4 Vestre Svanholmen 4 Bygge VVA - anlegg til 6 tomter, gravearbeid Folkvordveien Folkvordveien 6 tomter
Riving av eksisterende byggninger og fjerning av gamle tanker, Esso Hinna Fjerning forurenset masse Esso Hinna Anleggsarbeid Tjensvold skole Tjensvoll-skole
Graving og anleggsarbeid, Revheim skole Kunstgressbane Revheim skole  

2008

Grave vekk vegetasjon, etablert privathage. Gang og sykkelveg Bryne Anleggsarbeid VA-anlegg Kjellsbergkroken Amfi Lundsneset