Skøyteveien 9, Hundvåg

Skøyteveien 9, Hundvåg

Opparbeidelse av veg, vann og avløpsanlegg i Skøyteveien 9 på Hundvåg.

Arbeidet utføres for Kruse Smith Boligutvikling AS.

Det er opparbeidelse for 4 nye boliger i henhold til gjeldene reguleringsplan.

Disse arbeidene inkluderer:

Oppgradering av eksisterende vei til kommunal standard

Etablering av nytt VA-anlegg og kabelanlegg med stikkledninger i veien

Opparbeidelse av ny lekeplass

Tomtearbeider for boligtomter.