Ny jobb: Skaarlia Felt B13

Ny jobb: Skaarlia Felt B13

Det skal opparbeides VVA-anlegg, lek grønt og støyskjerm for boligfeltet som inneholder 41 boenheter, bestående av 8 eneboliger, 9 rekkehus og 24 leiligheter. Entreprisen omfatter også kvartalslek som ligger utenfor feltet.

Arbeidene omfatter komplett veg-, vann og avløsanlegg, lekeplasser og grøntanlegg.