Ålgård Nord Felt C1

Ålgård Nord Felt C1

Det er planlagt ca 180 boenheter på feltet. Det skal opparbeides VVA, lek og grønt for feltet. Det skal legges vann, overvann og spillvann til veier og boliger. Det skal bygges 3 kvartalslekeplasser og 4 mindre lekeplasser. Det er også planlagt flere turstier som skal gå gjennom feltet og som sogså blir forbindelsen mellom adkomsvegene. En av turstiene skal også fungere som flomvei i gjennom feltet. Jorda som det skal bygges på er i dag dyrket.

Det skal graves ca 2000 m med grøfter for vann og avløp. Det skal legges 150 og 200 m stj rør for vann, 160 - 315 mm PVC rør for spilvann og 200-600 m betongrør for overvann. Alle rør og kummer til anlegget skal tilfredstille Gjesdal kommune sine krav.

Vi vil også møte på fjell, så det blir behov for sprengning.