Årets opplæringsbedrift 2010

Årets opplæringsbedrift 2010

OKAB utnevte våres bedrift som årets opplærinsbedrift. Bedriften har per i dag 3 lærlinger gjennom opplæringskontoret, og vi er aktive i prosessen med nyrekruttering av lærlinger hvert år.