Gerog Stangeland gravemaskiner

Georg Stangeland AS er et maskin entreprenørfirma.

Vi utfører gravearbeid, anleggsarbeid og andre oppdrag direkte for statlige, kommunale og private byggherrer.

Firmaet arbeider også som underentreprenør for distriktets entreprenører på større byggeprosjekt.

Våre spesialområder er:

  • Kommunaltekniske anlegg på byggefelt
  • Større masseforflytninger
  • Opparbeidelse av industriomtåder/tomter
  • Veganlegg
  • Idrettsanlegg
  • Massetransport

Firmaet har sentral godkjenning.

Firmaet har i dag 32 ansatte som er kvalifiserte fagarbeidere på felt som:

  • Maskinkjørere
  • Anleggsrørleggere
  • Lastebilsjåfører
  • Anleggsarbeidere

Firmaet har lærlingeordning, bedriften satser på å videreutvikle arbeiderene og vi er opptatt av HMS (helse, miljø og sikkerhet).