Ålgård Nord

Spesifikasjoner

Prosjektnavn VVA, lek og grønt Ålgård Nord 
Anleggsadresse Ålgård
Oppdragsgiver Jadarhus Gjesdal AS
Ferdig Høsten 2013
Hva prosjektet består av Opparbeidelse av vann, overvann og spillavnn til veier og boliger. Det er over 200 boenheter på feltet. Det skal bygges 3 kvartalslekeplasser og 4 mindre lekeplasser. Det er også planlagt flere turstier som skal gå gjennom feltet og som også blir forbindelse mellom adkomstvegene.
Prosjektverdi ca. 30 000 000,-

org_aalgardnord_0591.jpgorg_aalgardnord_0102.jpgorg_aalgardnord_0333.jpg